با توجه به درخواست­های مکرر اولیا نسبت به ایجاد محیطی امن برای آموزش زبان انگلیسی، این مؤسسه در گذشته با همکاری مؤسسه علوم و فنون کیش، اقدام به برگزاری کلاس­های زبان در سطوح مختلف نمود و در سال ۹۸ با همکاری آموزشگاه زبان الیت(Elite language Institute)به مدیریت سرکار خانم بذر افشان مسئول گروه زبان دانشگاه شریف گامی مؤثر در سطح ارتقای زبان انگلیسی دانش آموزان برداشتیم.

این آموزشگاه اقدام به برگزاری اولین دوره تربیت مدرس تخصصی کودکان نموده و با شیوه نوین آموزشی زبان به صورت عملی و هنگام حرفه آموزی فعالیت می کند.کلاس ها هفته ای دو جلسه تشکیل می شد و روش آموزش به صورت عملی و مکالمه محور بوده است.

این طرح در سال۹۸ در پیش دبستان دخترانه به صورت روزانه اجرا شده است.

با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری کلاس های زبان به صورت حضوری، در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مؤسسه مهر هشتم کیش با همکاری آموزشگاه زبان الیت  اقدام به تعیین سطح و برگزاری کلاس های زبان انگلیسی و زبان فرانسه بصورت مجازی نموده است. این طرح بصورت ترمیک ۴ جلسه در هفته، در دبستان های الغدیر اجرا شده است.