در ادامه سلسله جلسات دپارتمانهای آموزشی دبستانهای الغدیر روز ۵ شنبه سوم آذر ماه با حضور ۴۰ نفر از آموزگاران مدارس کارگاه هم افزایی برگزار گردید. در این جلسه همکاران در کارگروه های تخصصی دروس ریاضی، فارسی، علوم هدیه ها و همچنین هنر، رایانه، آزمایشگاه و پرلز و کتابخوانی به تبادل نظر پرداخته و روند آموزشی برنامه ریزی شده در خرداد ماه را مورد ارزیابی قرار دادند.

در خصوص نحوه تدریس ها همفکری صورت گرفت و جزواتی که به صورت مشترک در ابتدای سال تهیه شده بود مورد بازبینی قرار گرفت.همچنین به منظور همگام سازی مدارس ، دفاتر و فرم های کلاسی مرور، و نقاط قوت و قابل بهبود آنها استخراج گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *