همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کُن        گر نصیبِ تو ز گردون، همه یک نان باشد

ابرها به آسمان تکیه می کنند، درختان به زمین و انسانها به مهربانی یکدیگر.

می دانیم دستی که ستاره می­ کارد، آفتاب برداشت می­ کند و بر این نکته واقفیم که بهترین دوست خداست ولی گاهی دلگرمی یک دوست زمینی برایمان چنان معجزه می کند که موجب می شود خدا را بیش از پیش در کنارمان احساس کنیم ؛ خدایی که کوچه ی باران خورده دل، عبورگه همیشگی اوست و او آنقدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنیم، دسته گلی تقدیممان می کند ،پس جاودان باد سایه دوستانی که شادی را علتند نه شریک ، و غم را شریکند نه دلیل.

با تدوین آیین نامه برگزاری بازارچه خیریه مدارس سعی بر این شد تا دانش آموزان از ابتدا مشارکت فعال در این امر داشته باشند و محور فعالیت بر ارائه محصولات تولید شده بوسیله دانش آموزان در بازارچه خیریه قرار گرفته است.عواید به دست آمده از بازارچه خیریه به صورت یکپارچه در مدارس برگزار میگردد ، صرف کمک به خانواده دانش آموزان نیازمند به حمایت در جزیره کیش می شود.

در سومین مرحله نیز، کمیته ی خیریه ی مؤسسه مهر هشتم کیش ،اقدام به توزیع سبد کالا ، در میان ایتام و خانواده های دانش آموزان نیازمند جزیره ی کیش نمود که در این حرکت خداپسندانه ، تعداد ۲۸ خانواده ، متشکل از ۱۰۳ نفر تحت پوشش قرارگرفتند.

متاسفانه در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ به دلیل شرایط پیش آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری جشنواره خیریه فراهم نبود لیکن کمک ها از طریق شماره حساب خیریه مهر هشتم دریافت شد و به لطف خداوند، حمایت از دانش آموزان در معرض محرومیت کیش تا حد مقدور انجام شد.

در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز جشنواره خیریه بصورت غیرحضوری برگزار شده و خیرین محترم به منظور ممانعت از قطع شدن زنجیره همیاری و همدلی، کمک های نقدی خود را به شماره حساب خیریه موسسه مهر هشتم واریز نمودند.