درباره ما

مدیرعامل موسسه نوآوران آموزشی مهر هشتم کیش: جناب آقای عباس فوم

تاریخچه مدارس غیر دولتی الغدیر کیش

تاسیس مدارس غیردولتی الغدیر در سال ۱۳۷۶ و با هدف بهبود فضای آموزشی جزیره کیش اتفاق افتاد و اداره آن از طرف سازمان منطقه آزاد، به دانشگاه کیش سپرده شد. که البته در آن زمان جمعیت دانش آموزی مدارس حدود ده برابر کمتر از آمار فعلی بود. 

از سال ۸۰ تا ۸۵ مجتمع آموزشی مفید با همان تعداد کم دانش آموز و پرسنل، مدیریت این مدارس را به عهده گرفت و با تلاش و کوشش مضاعف خود توانست گام های موثری در جهت تقویت آموزشی و جذب دانش آموز بردارد در حدی که تا پیش از حضور مؤسسه مهر هشتم، از این دوره آموزشی به عنوان دوره طلائی الغدیر یاد می شد.

از سال ۸۵ تا ۸۶ دانشگاه صنعتی شریف کیش مدیریت این مدارس را به عهده گرفت. 

و سال ۸۶ تا ۸۷ واحد سلمان فارسی (مجموعه آموزشی روزبه) با مدیریت مرحوم جناب آقای اشرف اسلامی مسئولیت اداره این مدارس راعهده دار بود. 

سال ۸۷ تا ۹۱ موسسه علوم و فنون کیش (وابسته به سازمان منطقه آزاد کیش) به مدیریت مدارس و تلاش درعرصه تعلیم و تربیت پرداخت. 

در سال ۱۳۹۱ نظارت بر مدارس الغدیر به شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش (واحد آموزش) تفویض گردید. و  پس از فراز و فرود های فراوان مدیریت مدارس به مجتمع آموزشی مصباح دانش سپرده شد و این روند تا سال ۱۳۹۳ ادامه پیدا کرد.

در سال ۱۳۹۳ مدیریت این مجتمع آموزشی به موسسه نو آوران آموزشی مهرهشتم کیش وابسته به مؤسسه شمس الشموس تهران  سپرده شد که این روند تا کنون با قوت ادامه دارد.

لازم به ذکر است در سال ۱۳۹۵ نظارت بر مدارس الغدیر به واحد آموزش شرکت عمران ، آب و خدمات منطقه آزاد کیش سپرده شد و قرارداد منعقد شده بین مؤسسه مهر هشتم کیش و شرکت عمران ، آب و خدمات تا سال ۱۴۰۱ شمسی تنظیم گردیده است.

هم اکنون با احتساب مراکز پیش دبستانی دخترانه و پسرانه، مجتمع آموزشی الغدیر کیش مشتمل بر ۹ مدرسه است؛ که تا پایه دوازدهم پذیرای دانش آموزان جزیره کیش می باشد.

مؤسسه شمس الشموس

مدیریت مجتمع آموزشی مهر هشتم

موسسه شمس الشموس فعالیت خود را در تهران آغاز نموده است این مؤسسه بنا بر مأموریت خود، جهت تولید، استقرار و نشر یک الگوی تربیتی آموزشی متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی تأسیس شده است. لذا در این راستا تأسیس مرکز مطالعات و پژوهش، و سرمایه گذاری روی آن و مطالعه رویکردهای نوین آموزشی در راستای تولید الگوی تربیتی مهرهشتم از اهمیت برخوردار بوده و همچنین استقرار این مطالعات از طریق ساخت مدارس الگو و ارائه آموزش های لازم به منابع انسانی و نظارت بر عملکرد آنان مطابق الگو، مد نظر قرار می گیرد.

لذا وجه تمایز این مؤسسه را می توان بدین صورت برشمرد: 

ارتباط با مراکز آکادمیک و حرکت در بستر علمی پژوهشی – تولید الگوی تربیتی – استقرار الگوی تربیتی در مجتمع آموزشی مهر هشتم و ایجاد یک مجتمع نمونه –  تلاش در جهت نشر الگو از طریق سند سازی، نشر و تأسیس مراکز آموزش معلمان. 

و با توجه به سابقه آموزشی بسیار خوب مدیران و کادر مجرب این موسسه توانست از سال ۱۳۹۳ مدیریت مدارس الغدیر کیش را نیز بر عهده گیرد و به لطف پروردگار همچنین همکاری های سازمان منطقه آزاد، شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و شرکت عمران و آب و خدمات و مدیران مربوطه، توانست در جهت ارتقاء سطح علمی دانش آموزان جزیره کیش گام های موثری بردارد. رویکرد شناختی و روش های نوین آموزشی و پایبندی به اصل تقید، احترام به نیروی انسانی و آینده نگری از عمده ترین مشخصه های این مجموعه می باشد.