متقاضیان گرامی جهت همکاری رزومه خود را به شماره واتساپ ۰۹۳۴۷۶۸۳۲۹۸

یا به آدرس mehr8.jazb@gmail.com

ارسال فرمایید .