آماده سازی فضای آزمایشگاهی طرح ساتو (کارگاه ساخت و تولید) در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ انجام شده است.

این فضا به منظور بهره برداری دانش آموزان مدارس الغدیر و همچنین دانش آموزان سایر مدارس جزیره جهت آماده سازی دانش آموزان عزیز برای شرکت در مسابقات مختلف علمی در رشته هایی مانند شیمی، فیزیک و شرکت در المپیاد های دانش آموزی ایجاد شده است.

پخش ویدیو
مراحل آماده سازی کارگاه ساتو
مراحل آماده سازی کارگاه ساتو
مراحل آماده سازی کارگاه ساتو
قبل
بعدی