آزمونهای هماهنگ جسمانی، حرکتی و مهارتی

اولین جلسه برگزاری آزمونهای هماهنگ جسمانی، حرکتی و مهارتی دانش آموزان پایه های ابتدایی دور دوم و متوسطه دور اول مدارس پسرانه و دخترانه الغدیر بمنظور کیفیت بخشی به امر آموزش و ارائه بازخورد به دانش آموزان، مربیان و والدین از تاریخ 15 لغایت20 آبان ماه از ساعت 12 لغایت 14 در سالن چند منظوره با حضور مربیان متخصص بصورت ایستگاهی برگزار می گردد.

موارد آزمون جسمانی و حرکتی:

دوی 4×9، آزمون ولز، آزمون استروک، آزمون دراز نشست و آزمون شنا روی دست

موارد آزمون مهارتی:

انجام مهارتهای تخصصی رشته های ورزشی

 

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…