حضور چشمگیر در آزمونهای خارج از مدرسه

دانش آموزان مدارس الغدیر با شرکت مستمر و برنامه ریزی شده در مجموعه آزمونهای شبیه سازی شده که طبق یک بودجه بندی درسی خاص ارائه میشوند آماده کنکور میشوند و باعث میشود دانش آموزان قبل از انجام آزمون سراسری، کنکور را بارها و بارها به صورت آزمایشی تجربه کنند. هدف اصلی تمرین کنکور است. برای یک تمرین خوب باید اسباب تمرین فراهم باشد. مانند سطح و شیوه سوالات، تعداد افراد شرکت کننده در آزمون و مقایسه عملکرد دانش آموز با مشارکت کنندگان. و نحوه برگزاری آزمون که باید منطبق با کنکور باشد.

هدف از تست زنی آموزشی، سنجش اطلاعات دانش آموزنیست و این شیوه تست زنی، تکمیل کننده آموزش در مدارس الغدیر می باشد. بنابراین با انجام آزمون های بیشتر امید میرود دانش آموزان هر هفته نسبت به هفته های قبل پیشرفت کنند.البته پس از انجام هر آزمون کلیه سوالات آزمون توسط دبیران کنکور مدارس با دانش آموزان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته تا نکته ای جهت یادگیری بیشتر از قلم نیافتد.

اما وجود برنامه مطالعاتی مهمترین بخش یک آزمون آزمایشی است . برنامه مطالعاتی باید سه فاکتور را مد نظر داشته باشد.

1- بازه های مطالعاتی منطقی داشته باشد. 2 – آزمونهایی برای مرور داشته باشد. 3- منعطف باشد تا بتوان بر اساس نیاز دانش آموز انتخاب درس نمود.

در مدارس پیش دانشگاهی الغدیر برنامه ریزیهای مطالعاتی دانش آموزان ابتدا به صورت ماهیانه ارائه شده، سپس در هر هفته با تحلیل و بررسی نتایج آزمونهای صورت گرفته توسط مشاور ، نقاط ضعف و قوت دانش آموز بررسی شده و طبق آن و با توجه به عملکرد دانش آموز در طول هفته برنامه ریزی مطالعاتی برای هفته آینده جهت آمادگی برای آزمون بعدی به صورت فردی ارائه میشود.

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…