دانش افزایی همکاران متوسطه دوره اول و دوم دخترانه و پسرانه الغدیر

برگزاری گرد همایی دانش افزایی همکاران با حضور جناب آقای دکتر مجد فر

گرد همایی در روز سه شنبه مورخ 3 بهمن ماه 1396 به منظوراستفاده  همکاران متوسطه دوره اول و دوم دخترانه و پسرانه الغدیر و با حضور جمعی از دبیران گرامی مدارس دولتی کیش در محل دبستان دخترانه الغدیر با موضوع ارتباط با درس پژوهی و پیش برد اهداف آموزشی و کیفیت بخشی به کار آموزش در مدارس برگزار گردید .

چگونگی رابطه با دانش آموزان جهت افزایش کیفیت مورد بحث قرار گرفت  . از جمله نکات ارائه شده اشاره به این مطلب بود  که طرح درس فقط مربوط به دروس نمی باشد بلکه طرح درس به معنی ایجاد رابطه با دانش آموزان در مورد درس می باشد .

در بحث وظیفه مداری به نکات زیر اشاره شد :

1- بحث مربوط به تدریس( یاددهی و یادگیری) : مانند روشهای تدریس ، روشهای ایجاد ارتباط با دانش آموزان

2- مدیریت کلاس درس ( قوانین کلاس درس)

یک کلاس درس باید قوانین و قواعد داشته باشد که پس از وضع کردن آن برای دانش آموزان ابتدا بایست توسط خود دبیر رعایت شود و سپس توسط دانش آموزان

3- استفاده همزمان از تکنولوژی ها قدیمی و نوین آموزشی : دبیر باید به خوبی بتواند از تخته های هوشمند و وایت برد و تخته سیاه استفاده مفید را ببرد .

4- تربیت : تربیت به روش تدریس و به تکنولوژی قدیم و جدید  و به قوانین کلاسی مربوط نمی شود  بلکه به منش رفتاری یک دبیر مرتبط است . به طور مثال پس از گذشت سالیان ،  ملاقات دانش آموز درسی که در کلاس فرا گرفته را شاید به یاد نیاورد اما رفتار و کلام و ظاهر دبیر خود را حتما به خاطر خواهد داشت .

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…