اولین جلسه هم اندیشی اعضای شورای مدارس متوسطه الغدیر

اولین جلسه هم اندیشی اعضای شورای مدارس متوسطه الغدیر

 این جلسه که با حضور تمامی مدیران و جمعی از همکاران مدارس الغدیر برگزار گردید با تبیین نگاهی تازه جهت رشد همه جانبه دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه بر مبنای سند چشم انداز آموزش و پرورش پرداخته شد و با بازبینی نظرات ارائه شده اولیاء و همکاران مدارس سعی شد افق هایی تازه در بحث اموزش و پرورش متعالی تمام طیف های دانش آموزان مدارس پیش روی همکاران قرار گیرد . و مقرر گردید در برنامه ریزی سال آینده در راستای رسیدن به اهداف مد نظر ارائه شده تمامی جوانب پرورش استعداد های دانش اموزان مورد توجه قرار گیرد .

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…