گرامی داشت روز درختکاری

15 اسفند ماه 96 ، گرامی داشت روز درخت کاری

حضرت رسول (ص) فرمود:هر که درختی غرس کند تا به ثمر برسد، خدا عوض آن در بهشت درختی برای اوغرس می‌فرماید.
در راستای گرامی داشت روز درختکاری، 15 اسفند ماه کلیه دانش آموزان مدارس الغدیر اقدام به کاشت قلمه گیاه نمودند.

 
 

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…