پذیرفته شدگان مرحله اول المپیاد دانش آموزی کشوری سال 97

راهیابی دانش آموز از مدارس الغدیر کیش به مرحله دوم المپیادهای علمی دانش آموزان

 با اعلام نتایج مرحله اول المپیادهای علمی 5 نفر از دانش آموزان مدارس الغدیر کیش در 3 رشته موفق شدند به مرحله دوم المپیادهای علمی دانش آموزان (مرحله اول کشوری )راه پیدا کنند . دونفر از دانش آموزان در دو رشته کسب امتیاز نموده اند . آزمون مرحله اول المپیادهای علمی به صورت هماهنگ کشوری در بهمن ماه 97 برگزار شد که تعداد1432 نفردانش آموز پسر و دختر در 9 رشته علمی به رقابت پرداختند. 3نفر در رشته ریاضی، 1 نفر شیمی، 3 نفرکامپیوتر  هستند.این میزان در مقایسه با سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. آزمون مرحله دوم در هفته اول اردیبهشت ماه به صورت متمرکز در مرکز استان برگزار خواهد شد.

 

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…